Month:

januar 2018

Варош трговаца, опанчара, бакала …

Бајина Башта је имала помало несрећан и неуобичајен пут у високо друштво српских варошица. Наиме, два пута је проглашавана за варошицу. При том, тада се варошицом означавало општинско (среско) административно и управно седиште па је тај статус био неопходан за етикецију тек настајуће урбане елите, али и за стварање хомогенијих економских односа и веза унутар …
Read more