Month:

februar 2018

Развој на природним ресурсима

Подручје Бајине Баште је у привредној активности и расту одувек ослоњено на експлоатацију природних ресурса од којих су овде највећи и најбогатији шумски комплекси планине Таре и хидриенергетски потенцијал реке Дрине. Ова два економска ресурса одиграли су кључне улоге у развоју општине од времна када је тек именована за малу варошицу па до савременог доба. …
Read more